Koučink považuji za jeden z nejúčinnějších nástrojů osobního nebo týmového rozvoje se značnou úspěšností v zavádění pozitivních změn. Jsem členem International Coaching Federation (ICF) s certifikací Associate Certified Coach (ACC).

Management Drives je metodologie Stefana van der Vata, kterou používám jako certifikovaný trenér již více než 10 let. Jedná se o velmi dobře pochopitelný grafický nástroj k sebepoznání a rozvoji týmu jak v běžných, tak i stresových podmínkách.

Core Quadrants Daniela Ofmana, pod jehož vedením jsem obdržel certifikaci školitele této metody, se zaměřuje na posílení silných stránek a eliminování tzv. pastí, do kterých se často dostaneme právě přes nadměrné použití svých kvalit.

Situational Leadership je nezbytnou klasikou pro úspěšné vedení lidí, kterou školím a používám při manažerské práci již 20 let. Účastníci se naučí zařadit členy týmu podle jejich znalostí a motivace a zvolit pro každého člena týmu odpovídající vedení.

Hogan, SHL, Predictive Index jsou psychometrické nástroje, které používám při výběru zaměstnanců a k rozvoji manažerů nebo talentů pro obsazení klíčových pozic.