Profesionální koučink

Po nastavení cíle a sladění očekávání s klientem a sponzorem následují setkání, na nichž klient nachází a postupně realizuje vlastní řešení, která vedou k požadované změně.


Vybrané příklady koučinku:

 • Exekutivní koučink
 • Týmový koučink
 • Karierní koučink
 • Příprava interních koučů
 • Koučovací přístup ve vedení lidí  
 • Mentoring externích koučů

Rozvoj Leadershipu

Rozvojové programy pro nastupující i zkušené manažery nebo HR profesionály, s možným propojením s individuálním a týmovým koučinkem a s využitím psychometrických nástrojů.


Vybrané příklady rozvojových programů

 • Řízení změny v 8 krocích podle Johna Kottera
 • Výkonné a spolupracující týmy s použitím Management Drives
 • Vedení lidí metodou Situational Leadership
 • Rozvoj silných stránek pomocí Core Quadrants
 • Leaderem vlastní energie
 • Techniky výběru klíčových zaměstnanců: Behaviorální interview, psychometrické nástroje, případové studie, assessment centra

HR projekty

Zavedení jednoduchých a účinných procesů nebo zkvalitnění stávajících HR procesů ve vaší firmě, se splněním předem nastavených KPIs a proškolením interních zaměstnanců.


Vybrané příklady HR projektů:

 • Nastavení nejdůležitějších HR procesů a pravidel 
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců
 • Talent Management
 • Employer Branding
 • Řízení podle cílů
 • Outsourcing a outplacement
 • Zvýšení motivace, engagement
 • Organization Development

 • Nastavení Interního školení