Profesionální koučink

Po nastavení cíle a sladění očekávání s klientem a sponzorem následují pravidelná setkání, na nichž klient nalézá a postupně realizuje optimální cesty k dosažení svých cílů.


Vybrané příklady koučinku:

 • Exekutivní koučink
 • Týmový koučink
 • Karierní koučink
 • Příprava interních koučů
 • Koučovací přístup pro leadery  
 • Mentoring externích koučů

Rozvoj Leadershipu

Rozvojové programy pro nastupující i zkušené manažery nebo HR profesionály, s možným propojením s individuálním a týmovým koučinkem a s využitím psychometrických nástrojů.


Vybrané příklady rozvojových programů

 • Praktické řízení změny metodou Johna Kottera
 • Budování a rozvoj týmu s Management Drives
 • Situační přístup ve vedení a rozvoji lidí
 • Rozvoj vašich silných stránek s Core Quadrants
 • Zvýšení osobní efektivity a životní energie
 • Efektivní techniky výběru a rozvoje klíčových zaměstnanců vaší firmy

HR projekty

Zavedení jednoduchých a účinných procesů nebo zkvalitnění stávajících HR procesů ve vaší firmě, se splněním předem nastavených KPIs a proškolením interních zaměstnanců.


Vybrané příklady HR projektů:

 • Nastavení nejdůležitějších HR procesů a pravidel 
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců
 • Talent Management
 • Employer Branding
 • Řízení podle cílů
 • Outsourcing a outplacement
 • Zvýšení motivace, engagement
 • Organization Development

 • Nastavení Interního školení