Daniel Pink: Drive

21.10.2021

Kniha Daniela Pinka se věnuje vnitřní motivaci 3.0, kterou nazývá "Drive". Po historicky první motivací 1.0, zaměřené na zajištění základní obživy, přišla motivace 2.0. Tato motivace, pracující s metodou odměny a trestu, se vyvinula ve 20. století. Zaměstnanec je za vysokou rychlost a kvalitu práce oceněn, například čtvrtletním bonusem, a naopak za nízkou rychlost a kvalitu je potrestán jeho snížením. Tento způsob motivace je nadále účinný zejména u rutinních úkolů, ale není úspěšný u rostoucího počtu profesí, které vyžadují kreativní řešení problému.

Motivace 3.0 je založena na autonomii (možnost dosahovat cíle svým způsobem), usilování o mistrovství (možnost se stále zlepšovat v naší odbornosti) a pochopení širšího smyslu své práce na daném úkolu. 

Jedním z příkladů využití této motivace 3.0 je Wikipedie, kam jednotlivci přispívají bez nároku na odměnu a která zvítězila nad komerčními typy encyklopedií.

Podle mého názoru bychom se měli při práci se svými týmy alespoň zamyslet, jak využít motivaci 3.0. Důležitým prvkem nadále zůstává stanovení měřitelného cíle a jeho vysvětlení včetně smyslu pro oddělení nebo organizaci. Po pochopení a akceptování cíle pak ponechejme členům týmu maximální volnost ve způsobu naplnění, samozřejmě s přihlédnutím k individuálním schopnostem a zkušenostem.

Daniel Pink se tématu Drive věnoval i na přednášce TED, kterou můžete shlédnout s českými titulky zde.