Rozvojové nástroje 70-20-10, SMARTER a KAIZEN

21.12.2021

Přelom roku je obdobím, kdy nejčastěji přemýšlíme o svých pracovních i osobních cílech a jaké chceme či potřebujeme rozvíjet dovednosti. Jak víme, čím jsou naše cíle a rozvojové plány náročnější, tím jsou obtížněji dosažitelné. Nicméně, je zde ještě jedna cesta, jednodušší a moje oblíbená, a to rozvoj metodou Kaizen. Podstatou je úvaha, že není moc pravděpodobné, že nějak výrazně změníme své návyky. Na druhé straně, pokud se rozhodneme pro malou změnu, která však přináší zlepšení a kterou můžeme dělat pravidelně, tak výrazně vzrůstá pravděpodobnost, že návyk dodržíme. Více o této a dalších metodách rozvoje naleznete v mém článku na straně 16 v prosincovém čísle časopisu Firemní vzdělávání